lördag 8 maj 2010

Achillestendinopati - hälseneinflammation ICD-10: M76

Uppdaterad: 2011-02-06

Achillestendinopati
/achillestendinos* (eller som det kallas i folkmun: hälseneinflammation) är en vanlig skada hos långdistanslöpare. Som exempel (ett bifynd till mitt examensarbete vid Naprapathögskolan) så svarade hälften av tillfrågade löpare som ingick i 3:00-3:15-grupperna i Team Stockholm Marathon -09 att de hade ont i hälsenan. En liknande studie från Tyskland som jämförde löpare med samma veckoträningsmängd, 60-70km per vecka, fann motsvarande resultat.

*En achillestendinos är en via MR, ultraljud, eller biopsi verifierad achillestendinopati.

Symptom

Tidiga symptom är morgonstelhet och smärtor. En del upplever även att det krepiterar (knastrar) om hälsenan.

Smärta är det vanligaste symptomet och kan delas in i fyra olika stadier:

1) smärta bara efter aktivitet
2) smärta under aktivitet som inte begränsar aktiviteten
3) smärta under aktivitet som begränsar aktiviteten
4) kroniska smärtor som består även i vila.

Oftast sitter smärtan i den mellersta delen av senan, men i de fall där smärtan sitter mot hälbenet ser man även ofta en retrokalkanär bursit, dvs en kronisk inflammation i den djupa Akillesbursan och efter en tid även sk Haglunds deformitet (utväxter vid sidan om hälbenet). Vid bursit i djupa Akillesbursan är patienten ofta trycköm vid hälsenefästet, och ofta varm, röd och svullen (vanliga inflammatoriska tecken) i detta område.

Hos patienten ser man ofta en förtjockning kring själva senan/senskidan. Ibland även en förtjockning i hälsenan. I enstaka fall kraftig förtjockning. Senan eller senskidan är som regel ömma vid beröring. Smärta vid belastning stående på tå. Vid achillestendinos i mittenpartiet är man ofta trycköm i mitten på hälsenan, vid achillestendinos i den nedre delen är ofta infästningen mot hälbenet känslig för tryck.

Orsaker
Orsaksmekanismer är överpronation, mycket löpning på hårt underlag, kallt klimat, ej fotriktiga skor, skor utan tillräcklig dämpning, felaktig biomekanik i fot/ben, tidigare skador, benlängdsskillnad, ålder, kön, genetik, cirkulation i senan .

Överhettning, hypertermi, i senan i samband med löpning har i en studie visat sig ge achillestendinopati. Redan vid 41 grader Celsius visade det sig att strukturella förändringar skedde . (13)

Bukfetma eller blodfettrubbning har i en stor studie omfattande 19,949 individer visat sig orsaka tendinopatier. (15)

Säkerligen även bristande bål- och höftstabilitet, samt samfunktionen mellan dessa två kroppsdelar.


Vad är achillestendinopati (hälseneinflammation)?
Begreppet hälseneinflammation är felaktigt att använda utom i den akuta fasen (14). Det finns per definition ingen inflammation i den kroniskt smärtande hälsenan (1) och det är därför missvisande att använda ett begrepp som innehåller "inflammation". NSAIDs, som Diklofenak/Voltaren är därmed helt verkningslösa, förutom att de ger en liten smärtlindring under tiden läkemedlet verkar. Det är då bättre att använda t.ex Alvedon som är skonsammare mot magen, men smärtstillande läkemedel har ingen effekt på läkningsprocessen.

Adel Shalabi, överläkare vid Radiologen vid KS Huddinge, kunde genom sin doktorsavhandling med magnetkameraundersökning, MR, konstatera att flera av de markörer som vi idag använder för att klassa en inflammation, bl.a prostaglandin E2, inte finns tillgängliga i den degenererade senan i några förhöjda nivåer (1). Prostaglandin har till uppgift att bl.a vidga blodkärl, förstärka impulsbildningen i smärtnervgrenar samt reglerar feber.

Smärtmekanismerna i en achillestendinos är därför annorlunda jämfört med en normal inflammation. Strukturella förändringar hittas i senan, men ingen sena ser likadan ut jämfört med en annan. Det som framförallt skiljer en frisk hälsena från en degenererad är (2, 3)

1) form och ökat antal av tenocyter
2) en viss hypervaskularisering, kärlinväxt, i senan
3) en riklig förekomst av perivaskulära celler
4) till viss del oregelbunden organisering av kollagen
5) försämrad läkeförmåga


Bästa behandlingen
enligt vetenskapen


Vi behandlar kronisk achillestendinos, både i mittendelen och mot hälbenet, med stötvågsbehandling tillsammans med hemövningar och en speciell tejpning för att påskynda läkningsprocessen.

Vi har genom granskning av flertalet studier kommit fram till att stötvågsbehandling är en mycket effektiv behandlingsmetod (8) och att stötvågsbehandling och hemövningar är mer effektivt mot achillestendinopati än bara excentriska tåhäv (9) eller injektioner med PRP, platelet rich plasma. PRP har i studier inte visat sig vara signifikant bättre än excentriska tåhäv (10), och excentriska tåhäv har visat sig vara mindre effektivt än stötvågsbehandling (11). I den här studien blev endast 44% av patienterna med kronisk achillestendinos i mittendelen bra eller bättre efter injektion av det skleroserande medlet Ethoxysclerol (12).

Vid achillestendinos vid infästningen mot hälbenet ska inte de excentriska övningarna utföras med böjt knä eller att foten hamnar under horisontalläge, vilket stressar infästningen och skapar ytterligare retning.


Boka din stötvågsbehandling i Stockholm hos oss på Kroppscompagniet!

Andra behandlingsmetoder:

Vila har ingen vetenskapligt bevisad effekt (2).
Inlägg har ingen vetenskapligt bevisad effekt (2).
Antiinflammatorisk medicin har ingen vetenskapligt bevisad effekt (2).
Kortisoninjektion har ingen vetenskapligt bevisad effekt (2)
Kirurgi - 60-70% av patienterna upplevde acceptabla resultat på lång sikt (2)
Koncentrisk träning av vad och lårmuskulatur - ingen vetenskaplig effekt (2)
Skleroserande injektioner - mittendelen av senan - 44-80% goda korttidsresultat, nedre delen av senan och fästet mot hälbenet - 70% goda korttidsresultat (2). Skleroserande injektioner sprids ofta ut under en 12-månaders period, med en injektion var tredje månad.
Akupunktur: viss smärtstillande effekt.


Referenser:

(1) Magnetic resonance imaging in chronic Achilles tendinopathy, Shalabi A, Acta Radiol Suppl 2004:1-45.

(2) Idrottsskador - frontlinjen inom behandling och rehabilitering, Karlsson Jon, Renström Per, Holmström Eva, Forsberg Artur, Centrum för idrottsforskning, 2007

(3) Chronic Achilles tendinopathy. A survey of surgical and histopathologic findings; Åström et al, Clin Orthop Relat Res. 1995 Jul;(316):151-64

(4) Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis; Alfredsson H et al; Am J Sports Med. 1998 May-Jun;26(3):360-6.

(5) Eccentric training in patients with chronic Achilles tendinosis: normalised tendon structure and decreased thickness at follow up. Ohberg L, Lorentzon R, Alfredson H; Br J Sports Med. 2004 Feb;38(1):8-11; discussion 11.

(6) Eccentric overload training for patients with chronic Achilles tendon pain--a randomised controlled study with reliability testing of the evaluation methods. Silbernagel KG, Thomeé R, Thomeé P, Karlsson J; Scand J Med Sci Sports. 2001 Aug;11(4):197-206.

(7) Eccentric training in Achilles tendinopathy: is it harmful to tendon microcirculation? Knobloch K; Br J Sports Med. 2007 Jun;41(6):e2; discussion e2. Epub 2006 Nov 24.

(8) Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) in Achilles tendinopathy. A long-term follow-up observational study. Vulpiani MC, Trischitta D, Trovato P, Vetrano M, Ferretti A; J Sports Med Phys Fitness. 2009 Jun;49(2):171-6.

(9) Eccentric loading versus eccentric loading plus shock-wave treatment for midportion achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. Rompe JD, Furia J, Maffulli N; Am J Sports Med. 2009 Mar;37(3):463-70. Epub 2008 Dec 15.

(10) Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, Tol JL; JAMA. 2010 Jan 13;303(2):144-9.

(11) Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. Rompe JD, Furia J, Maffulli N; J Bone Joint Surg Am. 2008 Jan;90(1):52-61.

(12) Less Promising Results With Sclerosing Ethoxysclerol Injections for Midportion Achilles Tendinopathy. A Retrospective Study. van Sterkenburg MN, de Jonge MC, Sierevelt IN, van Dijk CN.Am J Sports Med. 2010 Nov;38(11):2226-32. Epub 2010 Jul 2.

(13) Could intra-tendinous hyperthermia during running explain chronic injury of the human Achilles tendon? Farris DJ, Trewartha G, Polly McGuigan M. J Biomech. 2011 Jan 25. [Epub ahead of print]

(14)Inflammation is present in early human tendinopathy. Millar NL, Hueber AJ, Reilly JH, Xu Y, Fazzi UG, Murrell GA, McInnes IB. Am J Sports Med. 2010 Oct;38(10):2085-91. Epub 2010 Jul 1

(15) Is adiposity an under-recognized risk factor for tendinopathy? A systematic review. Gaida JE, Ashe MC, Bass SL, Cook JL. Arthritis Rheum. 2009 Jun 15;61(6):840-9.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar